Loading
Skontaktuj się z nami! +48 501 647 331 | info

pobierz PDF
Slim

System SLIM (Simple Locking IntraMedullary)
to pediatryczne gwoździe ortopedyczne nowej generacji
zaprojektowane w celu zapewnienia stabilnego umocowania
kości długich o wąskim kanale szpikowym

OPIS PRODUKTU

System SLIM obejmuje elementy stosowane do stabilizacji śródszpikowej kości długich. Solidny pręt oraz stożkowy wierzchołek ułatwiają wprowadzenie implantu do kanału szpikowego. Element zostaje zakotwiczony przy użyciu stożkowego wkrętu korowego, zapewniającego klinowe umocowanie w nasadzie, zmniejszając ryzyko migracji. Cechy wewnętrzne, jak sześciokątne gniazdo oraz wewnętrzny gwint mechaniczny w głowicy elementu, umożliwiają przechwycenie oraz naprowadzenie podczas wprowadzania oraz usuwania implantu. Dodatkowe proksymalne oraz dystalne otwory blokujące umożliwiają zastosowanie pinów w przypadku złej jakości kości.

PRZEZNACZENIE

System SLIM został zaprojektowany jako tymczasowy implant służący do nastawiania, stabilizacji oraz unieruchomienia kości długich, które zostały przygotowane operacyjnie (osteotomia) do korekcji deformacji lub uległy złamaniom w wyniku urazu lub choroby. Znajduje zastosowanie w przypadku kości udowej, piszczelowej, ramiennej, łokciowej oraz strzałkowej w populacji pediatrycznej (dzieci i młodzież) oraz u pacjentów o wąskich kanałach szpikowych cierpiących na dysplazje szkieletowe, wrodzoną łamliwość kości lub inne schorzenia kości.

ZALETY

Zakres średnicy od Ø 2.0 do 6.4 mm
Gwintowana głowica redukująca ryzyko migracji implantu
Możliwość blokowania dystalnego zapewnia dodatkową stabilność oraz wydłużanie kości za pomocą gwoździ.
Jednomodułowe oprzyrządowanie ułatwia wprowadzenie oraz usunięcie implantu.