Loading
Skontaktuj się z nami! +48 501 647 331 | info

Fassier-Duval

Przeznaczony dla pacjentów z wrodzoną łamliwością kości (OI-osteogeneza imperfecta), z dysplazją szkieletową i innymi deformacjami kości. Może być stosowany do wydłużania/skracania kości.
Stworzony, aby zapobiegać złamaniom, stabilizować, sprostować deformacje kończyn długich jednocześnie umożliwiając ich wzrost.

Hinge Plate

System Hinge Plate ma na celu korekcję osi kończyn dorastających dzieci. Jest delikatną alternatywą dla bardziej inwazyjnych metod.
Zastosowanie zawiasu w płytce pozwala osiągnąć idealne położenie, a niepohamowana korekcja kątowa wokół przegubu zmniejsza naprężenia snukturalne na płytce.

Gap Nail

Gap Nail stosowany jest w leczeniu złamań lub korekty deformacji w kości udowej, piszczelowej i ramiennej pacjentów pediatrycznych, którzy osiągnęli dojrzałość szkieletową lub u niskiego wzrostu dorosłych.
System składa się gwoździa śródszpikowego połączonego z płytą śrubami tworząc urządzenie Endomedullary / E osteosythesis xomedullary.

Slim

System SLIM obejmuje elementy stosowane do stabilizacji śródszpikowej kości długich. Solidny pręt oraz stożkowy wierzchołek ułatwiają wprowadzenie implantu do kanału szpikowego. Element zostaje zakotwiczony przy użyciu stożkowego wkrętu korowego, zapewniającego klinowe umocowanie w nasadzie, zmniejszając ryzyko migracji. Cechy wewnętrzne, jak sześciokątne gniazdo oraz wewnętrzny gwint mechaniczny w głowicy elementu, umożliwiają przechwycenie oraz naprowadzenie podczas wprowadzania oraz usuwania implantu. Dodatkowe proksymalne oraz dystalne otwory blokujące umożliwiają zastosowanie pinów w przypadku złej jakości kości.